Minister Cezary Grabarczyk powołał zastępcę Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

Rozkazem personalnym z dnia 2 lutego 2015 r. Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk powołał z dniem 3 lutego 2015 r. ppłk. Andrzeja Peckę na stanowisko zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Dzisiaj w siedzibie resortu sprawiedliwości, Minister Cezary Grabarczyk wręczył ppłk. Andrzejowi Pecce akt powołania. W uroczystości wziął także udział Podsekretarz Stanu Wojciech Węgrzyn.

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości