Media o stanowisku Zarządu Głównego – Służba Więzienna upomina związkowców i „uprzejmie przypomina” jakie ma kompetencje

„(…) uprzejmie przypominam, że kształtowanie polityki kadrowej i ustalanie racjonalnego wykorzystywania środków finansowych, w tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje, ponosi Dyrektor Generalny Służby Więziennej” – podkreśla płk Artur Dziadosz, zastępca szefa formacji. Pismo skierowane do przewodniczącego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Czesława Tuły, to odpowiedź na uchwałę prezydium ze stycznia bieżącego roku, dotyczącą sposobu przeznaczenia środków finansowych poprzez przede wszystkim realizację dalszego wdrażania „reformy dodatku służbowego”.

więcej na stronie…..

https://www.infosecurity24.pl/sluzba-wiezienna-upomina-zwiazkowcow-i-uprzejmie-przypomina-jakie-ma-kompetencje