Likwidacja Nadgodzin – Stanowisko

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy  Poznań 14.12.2011r

Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

Zarząd Terenowy w Poznaniu

 

Pan Dyrektor

Aresztu ¦ledczego

 w Poznaniu

 

W związku z powołaniem zespołu który dokona weryfikacji indywidualnie dla każdego stanowiska i posterunku w Dziale Ochrony czasu niezbędnego do przejęcia i przekazania służby , Zarząd Terenowy NSZZFiPW w Poznaniu wyraża negatywną opinię dotyczącą weryfikacji gdyż wiąże się to z dalszą nie naturalną i w naszej ocenie nie zgodną z Ustawą o Służbie Więziennej praktyką zbijania nadgodzin. Jesteśmy świadomi nacisków strony służbowej reprezentowanej przez Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie kwestią likwidacji nadgodzin. Panika i wymuszanie na Dyrekcji i Kierownictwu działań zmierzających za wszelką cenę do zmniejszenia liczby nadgodzin nawet kosztem bezpieczeństwa , jest w naszej ocenie spowodowana błędnym rozpoznaniem tematyki powstawania nadgodzin które w Służbie Więziennej były są i będą i nie zmienią to żadne wykazy i tabelki przesyłane do CZSW . Panika związana z likwidacją nadgodzin jest dla nas tym bardziej nie uzasadniona gdyż za wypracowane nadgodziny funkcjonariusze nie otrzymują wynagrodzenia . Praktyki oddawania nadgodzin po 3,4 w tygodniu na zasadzie nie zgodnego z Ustawą o SW skracania czasu służby doprowadzi do przede wszystkim przemęczenia funkcjonariuszy (którzy i tak muszą w danym dniu przybyć do jednostki ) i zwiększenia nadgodzin na skutek absencji chorobowej , oraz w perspektywie czasu zmuszenie strony Związkowej powiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy oraz skierowania pozwów do Sadu Pracy .

 

Przewodniczący Zarzadu Terenowego NSZZFiPW w Poznaniu

Dariusz Grajczyński