Konferencja Prasowa Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

W dniu 22 listopada br. o godz. 13.00 w Sali Narad KWP przy ul.Kochanowskiego 2a w Poznaniu odbedzie się Konferencja prasowa Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Woj. Wielkopolskiego.
Program Konferencji będzie obejmował m.in. nastepującą tematykę:
– zmiany w systemie emerytalnym służb mundurowych
– założenia do ustawy o racjonalizacji uposarzeń (L-4)
– oszczędności budżetowe
– waloryzacja uposażeń Funkcjonariuszy
– spotkanie z parlamentarzystami
                                                                               Ze związkowym pozdrowieniem
                                                            NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa
                                                                            Zarząd Okręgowy w Poznaniu