Kondolencje


Z GŁĘBOKIM ŻALEM PRZYJELI¦MY WIADOMO¦Ć O TRAGICZNEJ ¦MIERCI
  

ś.p. TOMASZA MIELKO
mł.chor. Dz.Ochrony Z.K. Rawicz

RODZINIE I BLISKIM SKŁADAMY WYRAZY WSPÓŁCZUCIA
W IMIENIU KOLEŻANEK I KOLEGÓW
Z ZARZADU OKRĘGOWEGO NIEZALEŻNYCH SAMORZADNYCH
ZWIˇZKÓW ZAWODOWYCH
FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW WIĘZIENNICTWA
W POZNANU