Komunikat FZZSM z dnia 15.01.2013 roku


W dniu 15 stycznia 2013 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Federacja przyjęła stanowisko w sprawie projektu ustawy „L-4”

W trakcie posiedzenia dokonano analizy i podjęto decyzję o zajęciu negatywnego stanowiska wobec projektu ustawy o zmianie ustaw o Policji, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw, a także o odrzuceniu przedłożonego projektu w całości.

Pełny tekst do pobrania ze strony.

 

http://www.fzz-sm.pl/images/storiesfile/komunikat%20FZZ%20SM_15_01_2013.pdf