Komunikat do Funkcjonariuszy Aresztu ¦ledczego w Poznaniu

  Zarząd Terenowy Nieżaleznych Samorządnych Zwiazków Zawodowych Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Poznaniu zgodnie z art.6 Statutu Zwiazek reprezentuje funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa oraz inne osoby , a także broni ich godności , praw oraz interesów materialnych i moralnych ….
 W związku z powyższym informujemy iż wszelkie sygnały o przejawach nadużyć w relacjach służbowych można zgłaszać członkom Zarządu Związku Terenowego w Poznaniu. Zgłoszone sprawy bedą rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz procedurami prawnymi.