Komunikat Zespół Kadrowo Płacowy

W dniu 21 lutego 2018 roku w CZSW, odbyło się spotkanie zespołu kadrowo-płacowego,  w którym brali udział: mjr  Grzegorz Bajda , ppłk Marek Rajewicz , Czesław Tuła , Danuta Malkusz i Paweł Altwasser.  Było to pierwsze w tym roku spotkanie, na którym zespół przyjął  plan pracy  na  2018 roku.

Podczas spotkania wstępnie omówiono propozycje kształtowania się podwyżki zaplanowanej na 1 maja 2018 r. Rozważano kilka wariantów, którymi można by, po wyliczeniu skutków finansowych oraz zatwierdzeniu przez Zarząd Główny NSZZ FiPW, zrealizować podwyżkę.

Kolejnym tematem omówionym na spotkaniu było przeanalizowanie skutków i przebiegu restrukturyzacji jednostek penitencjarnych. Ponadto omówiono politykę wakatową na rok 2018 oraz  zmiany ustawy o Służbie Więziennej dotyczącej dodatkowych etatów przeznaczonych na System Dozoru Elektronicznego. Zajęto się również przygotowaniem propozycji rozszerzenia ścieżki awansowej funkcjonariuszy, którzy poprzez różne przepisy zablokowani zostali na dalszej ścieżce awansowej.

Wyznaczono termin kolejnego spotkania  na 13 marca 2018 roku,  na które zostaną przygotowane dane dotyczące:

  • Liczby funkcjonariuszy, którzy nie zostali jeszcze przeszkoleni w służbie,
  • Liczby odstępstw na stopniu mł. chor. w skali kraju.

Zarząd Główny NSZZ FiPW

w Warszawie