Komunikat ze spotkania z Panem Ministrem Sprawiedliwości

W dniu 16 maja 2018 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Głównego z Ministrem Sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro oraz  Sekretarzem Stanu w MS Patrykiem Jakim.

Stronę związkową reprezentowali – Przewodniczący Zarządu Głównego – Czesław Tuła oraz Danuta Malkusz, Jarosław Ćmiel, Paweł Altwasser i Bolesław Groński.

Na wstępie Pan Minister skierował słowa w których zapewnił, że nadal będą kontynuować politykę wobec funkcjonariuszy i pracowników SW aby uprawnienia płace, należności były nie gorsze jak funkcjonariuszy i pracowników w MSWiA. Przykładem takich działań jest Ustawa Modernizacyjna oraz utrzymanie równej wielokrotności kwoty bazowej.

Strona Związkowa omówiła szerzej wszystkie tematy zawarte w piśmie skierowanym do Ministra Sprawiedliwości.Pismo stanowi załącznik do komunikatu.