Komunikat Zarządu Głównego

Po uzgodnieniu i podpisaniu porozumienia płacowego pomiędzy Dyrektorem Generalnym ? strona służbowa i Przewodniczącym Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa ? partner społeczny zostały skierowane pisma do jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, w których zawarto zasady realizacji podwyżek płac w 2017 roku dla pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej. Pisma podpisał Dyrektor Generalny SW gen. Jacek Kitliński

Treść pism dokładnie odzwierciedla ustalenia wypracowane przez Zespół Kadrowo-Płacowy Centralnego Zarządu Służby Więziennej i NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Przewodniczący Zarządu Głównego

(-)  Czesław Tuła