Komunikat z posiedzenia przedstawicieli Wielkopolskiej i Lubuskiej Federacji ZZ Służb Mundurowych

W dniu 12 grudnia 2014 r w klubie związkowym Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1 odbyło się posiedzenie przedstawicieli Wielkopolskiej i Lubuskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

W trakcie pierwszej części spotkania omówiono sytuację obecną jak również działania na przestrzeni mijającego roku Federacji ZZ SM na szczeblu centralnym, popierając jednocześnie inicjatywę spotkania prezydiów związków wchodzących w skład federacji w styczniu 2015 roku.

Podjęto również decyzję o zawnioskowaniu do centrali federacji w powyższym komunikacie  o podjęciu działań w niżej wymienionych tematach :

– skierowaniu pisma do strony rządowej o uwzględnienie w budżecie państwa podwyżek uposażenia dla funkcjonariusz Służby Więziennej.

– podjęciu przez centralę federacji działań zmierzających do organizowania spotkań z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Sprawiedliwości.

W trakcie posiedzenia przedstawiciele obu federacji wyrazili swój stanowczy sprzeciw przeciwko pomysłom tworzenia nowej organizacji w postaci ?Federacji Związków Zawodowych Służb Publicznych? oraz wychodzenia organizacji związkowych ze struktur Forum Związków Zawodowych.

W drugiej części posiedzenia uczestniczył Przewodniczący NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej kol. Mariusz Tyl oraz Tomasz Deszcz Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej . Po zapoznaniu się z opiniami dotyczącymi wniosków zawartych w komunikacie Wielkopolskiej i Lubuskiej Federacji ZZSM , kol. Przewodniczący NSZZ FSG Mariusz Tyl wyraził swoje poparcie i wole wsparcia działań w realizacji przedstawionych w komunikacie wniosków.