Komunikat z posiedzenia Prezydium

W dniach 08 ? 10 styczna 2018 roku w Olszanicy i Uhercach Mineralnych odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

W dniu 08 stycznia 2018 roku Prezydium obradowało w sali konferencyjnej w Olszanicy. Na posiedzeniu poruszono sprawy bieżące (ustawa budżetowa, sytuacja w jednostkach oraz ubezpieczenia dla funkcjonariuszy, pracowników i członków ich rodzin).

W dniu 09 stycznia w godzinach przedpołudniowych odbyło się spotkanie Prezydium Zarząd Główny z członkami Zarządu Okręgowego i Okręgowej Komisji Rewizyjnej okręgu Rzeszowskiego. Spotkanie to miało na celu omówienie sytuacji po podjęciu Uchwały przez Zarząd Główny nr 33-IX/2018. Wysłuchano wszystkich zgłaszanych przez przedstawicieli Zarządu Okręgowego problemów dotyczących funkcjonariuszy i pracowników oraz aktualnej sytuacji panującej pomiędzy partnerem służbowym a partnerem społecznym.

W godzinach popołudniowych na spotkanie przybył Dyrektor Okręgowy płk Marek Grabek wraz z Dyrektorami Jednostek penitencjarnych z całego okręgu.

Prezydium zgłosiło problemy przedstawione przez Zarząd Okręgowy z prośbą o ustosunkowanie się do nich przez dyrektorów. Uzyskaliśmy odpowiedzi wyczerpujące a o niektórych sprawach dyrektorzy dowiedzieli się na tym spotkaniu i zadeklarowali chęć załatwienia powyższych problemów w najbliższym czasie.

10 stycznia odbyliśmy spotkanie z Zarządem Terenowym NSZZ FiPW w Uhercach Mineralnych. Po tym posiedzeniu udaliśmy się na odprawę zwołaną na naszą prośbę przez Dyrektora jednostki w celu zdiagnozowania napięć panujących wśród załogi w ZK Uherce Mineralne. W spotkaniu tym uczestniczył również Dyrektor Okręgowy. Podczas wielogodzinnej dyskusji poruszono wiele spraw widzianych oczyma załogi z różnych poziomów zarządzania.

Posiedzenie Prezydium ukierunkowane było na zdiagnozowaniu i próbie naprawy stosunków pomiędzy kierownictwem a stroną społeczną w Uhercach Mineralnych a pośrednio w całym okręgu.

Spotkania przebiegały w spokojnej atmosferze pomimo wielkich emocji i głośnej merytorycznej wymianie poglądów (zdań).

Członkowie Prezydium wyjechali w przekonaniu i z nadzieją, że strony dojdą do porozumienia i nastąpi konstruktywny dialog pomiędzy kierownictwem a stroną społeczną.