Komunikat z posiedzenia komitetu protestacyjnego.

Poniżej zamieszczamy komunikat po spotkani przedstawicieli komitetu protestacyjnego Lubuskiej i Wielkopolskiej federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 11 maja 2015 r.