Komunikat z Posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, w którym uczestniczył Przewodniczący ZG Czesław Tuła

Poniżej zamieszczamy komunikat z Posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka , w której uczestniczył Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZF i PW Czesław Tuła, Dyrektor Generalny SW gen. Jacek Włodarski oraz Podsekretarz Stanu MS Stanisław Chmielewski.

Komunikat

 W dniu 2013-07-24 odbyło się Posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, której porządek obejmował:

  • Informacje na temat warunków socjalnych w Zakładach Karnych i Aresztach ¦ledczych, w kontekście problemu ich przeludnienia.
  • Informacje na temat aktualnej sytuacji Służby Więziennej.

Zostały przedstawione informacje o oddaniu nowych miejsc dla osadzonych oraz o planowanych dalszych działaniach, celem pozyskania około 900  miejsc dla osadzonych roku 2013.

Powyższe tematy zostały omówione przez Podsekretarza Stanu Stanisława Chmielewskiego i Dyrektora Generalnego SW gen. Jacka Włodarskiego a także przez Przewodniczącego NSZZ FiPW Czesława Tułę, który wyraził opinię, że fakt pozyskania tylu miejsc dla osadzonych, w obecnej sytuacji więziennictwa, może spowodować zmniejszenie bezpieczeństwa Państwa i funkcjonariuszy.

Przewodniczący NSZZ funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Czesław Tuła krytycznie ustosunkował się do niektórych wypowiedzi poprzedników, poruszając następujące tematy:

  • Brak środków finansowych i etatowych na uruchamianie nowych Zakładów, Pawilonów i Oddziałów ? od kilku lat pomimo zwiększenia ilości miejsc dla osadzonych, Służba nie otrzymała żadnego etatu.
  • Została bardzo wyraĽnie zaakcentowana sytuacja pracowników cywilnych więziennictwa, którzy już od bardzo wielu lat nie otrzymali żadnej podwyżki płac.
  • W odpowiedzi na powyższą wypowiedĽ Przewodniczącego NSZZF i PW Podsekretarz Stanu, Pan Chmielewski obiecał, że dołoży wszelkich starań aby pomóc pracownikom cywilnym.
  • Następnym tematem poruszonym przez kolegę Czesława, w aspekcie oszczędności nakazanych przez Premiera, było wyrażenie troski o ?uposażenie? funkcjonariuszy i pracowników, w nawiązaniu do publicznej wypowiedzi w mediach przedstawiciela Ministra Sprawiedliwości, że  ?nie będzie szukania oszczędności w płacach?.
  • Kolejna omawiana przez Czesława Tułę sprawa, to sposób wprowadzania Ustawy ?L-4?. Stwierdzenie braku dialogu przedstawicieli Rządu z partnerem społecznym, nie uwzględniania opinii ekspertów powołanych przez Rząd oraz nie akceptowania żadnej  zgłoszonej propozycji zmian, jeśli odbiega w jakikolwiek sposób od obecnego kształtu tej Ustawy.