Komunikat w sprawie wyborów

Zgodnie z decyzją Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych zamieszczamy plakat dotyczący głosowania poszczególnych parlamentarzystów w sprawie ustawy o L-4.