Komunikat – szkolenia Wisła

W związku z doniesieniami medialnymi, które ukazały się w  gazecie ?Rzeczpospolita?, zawierającymi szereg kłamstw i pomówień, dotyczących szkoleń organizowanych przez NSZZ FiPW w ośrodku Zimowit w Wiśle, informujemy, że zostały poczynione starania w celu sprostowania krzywdzących i kłamliwych informacji, przekazanych przez media. Jednocześnie informujemy, że na polecenie Dyrektora Generalnego Służby Więziennej i Podsekretarza Stanu ds. Więziennictwa w Ministerstwie Sprawiedliwości, zostały przeprowadzone postępowania wyjaśniające przez Biura Spraw Wewnętrznych w CZSW oraz Ministerstwie Sprawiedliwości. Przykre jest to, że niektórzy funkcjonariusze nie potrafią docenić starań podjętych przez Zarząd Główny w celu wynegocjowania znacznych środków na poprawę warunków i bezpieczeństwa służby z PZU oraz sposobu delegowania ich na wskazane powyżej szkolenie. Zgodnie z warunkami umowy przedstawionymi nam przez PZU otrzymaliśmy znaczną kwotę, właśnie na realizację cyklu szkoleń w zakresie tematyki radzenia sobie w sytuacjach trudnych dla funkcjonariuszy  w związku ze stresogennym charakterem służby. 

Dzięki staraniom Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FiPW oraz przychylności Dyrektora Generalnego Służby Więziennej udało się zorganizować bezpłatny przewóz funkcjonariuszy na szkolenie w ramach tzw. ?bezkosztowej delegacji?. Niestety niektórzy nasi koledzy nie potrafili tego uszanować i na dzień przed organizowanym szkoleniem, zachowali się niewłaściwie. Przez zaistniały incydent, mimo staraniom podjętym przez Wiceprzewodniczącego ZG NSZZFiPW Jarosława Ćmiela oraz przebywającego w tym czasie w sanatorium Przewodniczącego ZG NSZZ FiPW Czesława Tułę, szkolenia, w formie dotychczasowej, zostały zawieszone. Taką decyzję podjęli wspólnie przedstawiciele związku i strony służbowej. W związku z zagrożeniem cofnięcia nam środków otrzymanych na prewencję przez PZU, w dniu 25 paĽdziernika 2017 roku, w siedzibie PZU odbyło się spotkanie, mające na celu wyjaśnienie okoliczności i przebiegu zdarzenia. Dzięki determinacji Przewodniczącego ZG nie wycofano nam środków na poprawę warunków i bezpieczeństwa funkcjonariuszy. W najbliższych dniach odbędzie się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego NSZZ FiPW, na którym zostanie podjęta decyzja dotycząca dalszego przebiegu szkoleń, zgodnie z wytycznymi PZU, a następnie, wspólnie  z partnerem służbowym wypracujemy nowe formy i sposoby ich kontynuacji.

Zarząd Główny NSZZ FiPW

w Warszawie