Komunikat po spotkaniu przedstawicieli Zarządu Głównego z Podsekretarzem Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości Panem Wojciechem Węgrzynem

W dniu 06 sierpnia 2014 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości w związku z bardzo ważnymi sprawami wagi państwowej nie doszło do zaplanowanego spotkania przedstawicieli Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa z Ministrem Sprawiedliwości Panem Markiem Biernackim .

Z uwagi na powagę spraw zgłaszanych wcześniej przez organizację związkową  Pan Minister zorganizował spotkanie z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Panem Wojciechem Węgrzynem. Przedstawiciele Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa przedstawili Panu Wojciechowi Węgrzynowi nadzorującemu więziennictwo szereg istotnych spraw i problemów, jakie nurtują funkcjonariuszy i pracowników cywilnych  więziennictwa. Omawiając poszczególne  tematy wskazywano pisma, w których  opisano powyższe sprawy, a które stanowią załączniki do pisma przewodniego skierowanego do Pana Ministra.

 Tematyka   problemów  poruszanych  w trakcie  spotkania dotyczyła :

  • Problemu wprowadzenia ustawy dotyczącej tzw. L- 4.
  • Potrzebę nowelizacji ustawy o SW art. 118 ( podwyższenie świadczeń)
  • Rozliczanie czasu służby funkcjonariuszy
  • Zaniechania a wręcz zerwania przez partnera służbowego dialogu społecznego Okręgu Opolskim
  • Bardzo trudna sytuacja materialna pracowników cywilnych więziennictwa

Pan Podsekretarz  z uwagą wysłuchał wystąpień przedstawicieli ZG NSZZ FiPW, którzy reprezentowali związek w osobach:

Przewodniczący Zarządu Głównego ? Czesław Tuła,

Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego ? Dariusz Grajczyński

Członek Zarządu Głównego ? Danuta Malkusz .  

Na zakończenie  spotkaniu przekazano Panu Wojciechowi Węgrzynowi pismo z załącznikami, które stanowią uzupełnienie wypowiedzi przedstawicieli związku.

Strony ustaliły, iż kolejne spotkanie odbędzie się w pierwszej połowie września br .

Poniżej przedstawiamy pismo jakie zostało złożone na ręce Pana Ministra