Komunikat po spotkaniu przedstawicieli FZZSM z Wiceministrem MSW ? Piotrem Stachańczykiem

W dniu 31 lipca 2014r w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odbyło się spotkanie przedstawicielami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w sprawie projektu ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (druk sejmowy 2614) z dnia 07 lipca 2014r.

Przedstawicielami Zarządu Głównego NSZZF i PW w Warszawie byli Paweł Altwasser oraz Jarosław Ćmiel.

Na spotkaniu poruszono sprawę m/in

  • Brak przekazania do zaopiniowania w/w projektu aktu prawnego przez Zarząd Główny NSZZF i PW,
  • Pojawiających się szereg wątpliwości w związku z orzekaniem trzeciej grupy inwalidzkiej, oraz zmianą struktur komisji lekarskich,
  • Ustaleniami dotyczącymi uznania zwolnienia lekarskiego, jako 100%, i kilku innych jeszcze istotnych zagadnień.

Na zakończenie ustalono termin następnego spotkania stron pod koniec sierpnia 2014 roku

Podczas rozmów w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych uzyskano również informacje odnośnie działań w przypadku, gdy funkcjonariusz stwierdza, iż jego zwolnienie lekarskie jest w związku ze służbą a w związku z tym należy mu się 100% uposażenia. Zgodnie z obowiązującą ustawą o L- 4 to komisja lekarska orzeka czy takie zwolnienie ma związek ze służbą, natomiast  to funkcjonariusz powinien wystąpić o komisję lekarską w pierwszym dniu zwolnienia zgodnie  z art. 111 ustawy o Służbie Więziennej w celu wydania orzeczenia czy zwolnienie lekarskie spełnia warunki odpowiednio określone w art. 60c ust 5 pkt 1,2,3 ustawy o Służbie Więziennej(funkcjonariusz  z tego tytułu nie ponosi żadnych kosztów finansowych) Mówi o tym także pismo Dyrektora Generalnego Służby Więziennej BKS 2547/14 z dnia 28 lipca 2014r,