Komunikat po spotkaniu Podkomisji Sejmowej ds. Komisji Lekarskich

W dniu 28 sierpnia 2014 roku w siedzibie Sejmu odbyło się posiedzenie podkomisji sejmowej w sprawie ustawy o komisjach lekarskich. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, Zarząd Główny NSZZF i PW reprezentowali koledzy Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego ? Jarosław Ćmiel, Członek Zarządu Głównego ? Paweł Altwasser Na spotkaniu omówiono  art. 60 i art. 64 projektu ustawy.

Zostało również potwierdzone, że funkcjonariusze Służby Więziennej winni w trybie art. 111 Ustawy o Służbie Więziennej występować o skierowanie na komisje lekarskie celem ustalenia związku zwolnienia L4 z:

  1. Wypadkiem pozostającym w związku z pełnieniem służby
  2. Choroby powstałej ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby.
  3. Wypadku w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej do miejsca zamieszkania

Takie działanie ma na celu zachowania 100% uposażenia.

Na spotkaniu zostało również potwierdzone utrzymanie trzeciej grupy inwalidzkiej. W załączeniu przedstawiam pismo Podsekretarza Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Pana Grzegorza Karpińskiego potwierdzające zachowania III grupy inwalidzkiej.

Dalsze prace komisji przewidziano na połowę września  2014 roku.