Komunikat po spotkaniu BBN

7 marca 2013 roku w Warszawie odbyło się spotkanie Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego – Sekretarza Stanu gen. Stanisława Kozieja z przedstawicielami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

(…)Tematem spotkania była rozważana obecnie na forum rządu propozycja obniżenia uposażeń i wynagrodzeń żołnierzy i funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich o 20 % i przekazanie tej sumy na specjalny fundusz, z którego środki byłyby wypłacane osobom wykonującym zadania za przebywających na zwolnieniach.

W trakcie spotkania reprezentanci FZZSM przedstawili argumenty zawarte w stanowisku Federacji z 15 stycznia 2013 roku oraz w opiniach poszczególnych związków zawodowych wchodzących w skład FZZSM (m.in. w opinii Prezydium ZG NSZZ Policjantów z 21 stycznia 2013 roku). Zwrócili uwagę, że projekt ustawy został oparty na fałszywych przesłankach wynikających z zestawienia danych o absencji chorobowej żołnierzy i funkcjonariuszy z nieprawdziwymi danymi o absencji chorobowej osób ubezpieczonych w ZUS. Podnoszono jednocześnie, że ilość zwolnień lekarskich w poszczególnych służbach mundurowych nie jest dostatecznym dowodem na to, że zwolnienia te są nadużywane (…)

czytaj cały komunikat.

BBN Komunikat