Komunikat po posiedzeniu Zarządu Okręgowego NSZZF i PW 28-29 listopada 2013 w Krzywańcu

28-29 listopada 2013 roku w ZK Krzywaniec odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgowego NSZZF i PW Poznań. W posiedzeniu uczestniczyli Przewodniczący Zarządu Okręgowego Dariusz Grajczyński – Wiceprzewodniczący ZG NSZZF i PW, Skarbnik ZO Bolesław Groński ? Sekretarz ZG NSZZF i PW, Prezydium ZO, członkowie i Przewodniczący Zarządów Terenowych wchodzących w skład Zarządu Okręgowego jak również Komisja Rewizyjna. Zaproszony również został Dyrektor Okręgowy płk. Grzegorz Federowicz oraz Dyrektor ZK w Krzywańcu mjr. Daniel Janowski

W trakcie dwudniowych obrad przedstawiono sprawozdanie działalności Zarządu Okręgowego NSZZF i PW w Poznaniu za rok 2013. Podsumowanie imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Okręgowy, czyli I Turniej o Puchar Przewodniczącego ZO w Piłce halowej jak również I Bieg Memoriałowy Tomasza Mielki, zdecydowano, iż w/w imprezy wypadły dobrze a w związku z tym postanowiono, że w roku 2014 i kolejnych latach będą kontynuowane.

Kolejnym tematem było omówienie prac członków Zarządu Okręgowego NSZZF i PW w Zarządzie Głównym ich roli w nim oraz sprawozdania z obecnych i przyszłych zadań, jakie stawia sobie Zarząd Główny NSZZF i PW.

Następnie na podstawie wniosków ZT NSZZF i PW dokonano podziału środków na dofinansowanie imprez okolicznościowych i sportowych organizowanych w organizacjach terenowych ,łącznie przyznano dofinansowanie 5 organizacjom terenowym.

Kolejnym punktem zebrania było omówienie bieżącej sytuacji w jednostkach okręgu poznańskiego. Z relacji, jakie przedstawiali przewodniczący poszczególnych ZT wynika, iż w kilku jednostkach nie respektuje się pism DG odnośnie czasu pracy f-szy, sposobu podziału środków na na nagrody dodatki służbowe bez konsultacji ze związkami zawodowymi, spraw związanych ze szkoleniami osób pełniących służbę np. na stanowiskach oddziałowych, zasadności przenoszenia funkcjonariuszy na inne stanowiska (zmiana warunków pracy) bez konsultacji i informowania związków zawodowych z naruszeniem ustawy o Związkach Zawodowych, dyskryminacji przynależności do związków zawodowych i szereg innych problemów łącznie z zasadnością i interpretacją zapisów odnośnie odpytywania funkcjonariuszy z przepisów podczas odpraw i inspekcji jednostek przez przełożonych. Podjęto decyzje o zorganizowaniu spotkania z Dyrektorem Okręgowym w Poznaniu i przekazania wszystkich informacji w celu ich rzetelnego wyjaśnienia.

Omówiono również udział Federacji ZZSM w pracach nad Ustawy o L4, oraz dotychczasowych działań w tym temacie.

Po raz kolejny również przedstawiono pomysł utworzenia Funduszu Ochrony Prawnej Funkcjonariuszy, jaki miałyby działać w jednostkach okręgu Poznańskiego postanowiono, że pierwszy Fundusz OPF ruszy w jednostkach w województwie Lubuskim i w przypadku ich dobrego funkcjonowania będą uruchamiane w kolejnych jednostkach okręgu Poznańskiego.

Kolejne posiedzenie Zarządu Okręgowego wyznaczono na początek roku 2014.