Komunikat personalny

Minister Sprawiedliwości z dniem 1 czerwca 2018 r., na wniosek Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, powołał płk. Jacka Wiśniewskiego na stanowisko Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie.

Akt powołania dyrektorowi okręgowemu wręczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki w obecności Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego.

Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji, CZSW

źródło: https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/centralny-zarzad-sluzby-wieziennej-komunikat-personalny22