Komunikat personalny

12 września br. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyła się uroczystość powołania Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu.

Akt powołania nowemu Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Poznaniu płk. Marcelemu Sauermannowi wręczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki, w obecności Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego.

Zespół Prasowy
Centralny Zarząd Służby Więziennej

Ľródło:

http://www.sw.gov.pl/aktualnosc/centralny-zarzad-sluzby-wieziennej-komunikat-personalny%20a%20a%20a