Komunikat personalny

Minister Sprawiedliwości odwołał płk. Jerzego Kopcia ze stanowiska zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.
Zespół Prasowy
Centralny Zarząd Służby Więziennej