Komunikat FZZSM ze spotkania w MSW

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych ze spotkania z ministrem spraw wewnętrznych w dniu 17 stycznia 2014 r.

Poniżej treść komunikatu ze spotkania w MSW