Komunikat FZZSM z posiedzenia Podkomisji Sejmowej

11 września 2014 r. w gmachu Sejmu RP odbyło się kolejne posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (druk nr 2614).

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z 15 września 2014 

Projekt ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

Projekt

USTAWA
z dnia                        2014 r.
o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu
do spraw wewnętrznych )

Projekt ustawy dostępny pod poniższym linkiem:

http://orka.sejm.gov.pl/druki sejmowe