Komunikat FZZSM z Podkomisji ds. Komisji Lekarskich

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z posiedzenia sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Komunikat FZZSM z 28 sierpnia 2014?