Komunikat FZZSM z 30.09.2014?

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z posiedzenia Komisji Spraw Wewnętrznych w dniu 24.09.32014? podczas którego rozpatrzono sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (druk. 2614)

Komunikat FZZSM z 30.09.2014?