KOMUNIKAT FZZSM z 19 grudnia 2016 r.

W dniu 19 grudnia 2016 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, przy udziale Prezydiów Związków wchodzących w skład Federacji, Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych oraz przedstawicieli Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Spotkanie miało charakter świąteczny i uroczysty związany z 10 rocznicą zintegrowania mundurowego ruchu związkowego i powstania Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

W części roboczej spotkania Rada federacji omówiła i podsumowała następujące tematy i problemy:

  • sposobu podziału kwoty na podwyżki w 2017 roku w ramach realizacji przyjętej przez Sejm ?ustawy modernizacyjnej? (dwie ustawy MSWiA i MS) ? propozycja równego podziału kwoty na podwyżki z uwzględnieniem propozycji i rozwiązań wypracowanych przez związki zawodowe w poszczególnych formacjach (podwyżki w stały element płacowy + uwzględnienie zaległości w poszczególnych służbach),
  • aktualnie występujące sposoby i problemy prowadzenia dialogu społecznego,
  • planowane działania i tematy do poruszenia w ramach Podzespołu ds. służb mundurowych w ramach Rady Dialogu Społecznego (m.in. zaawansowanie prac nad rozwiązaniami w zakresie ,,ustawa L-4? i ?nowelizacji art. 15a?,
  • braku realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w/s włączenia funkcjonariuszy Służby Celnej do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych,
  • powstania parlamentarnego Zespołu Służby Więziennej.

Kontynuując spotkania z zadowoleniem przyjęto deklarację przedstawicieli Zarządu Głównego NSZZ Policjantów o powrocie organizacji w struktury Federacji ZZ SM. Jest to długo oczekiwana i znacząca zmiana stanowiska organizacji będącej jedną z założycieli Federacji ZZ SM. Jednocześnie Rada przyjęła i zainicjowała właściwe procedury w tym zakresie. Jest to ważny krok
w kierunku budowy silnej i zjednoczonej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych jako platformy skutecznego i konstruktywnego współdziałania Związków Zawodowych reprezentujących funkcjonariuszy służb mundurowych.

Spotkanie zakończono uroczystym spotkaniem wigilijno-opłatkowym, przy udziale i w gronie przyjaciół Federacji, wymieniając i przekazując wzajemne życzenia świąteczna noworoczne.

dsc_0008-small dsc_0010-small dsc_0011-small dsc_0021-small dsc_0027-small dsc_0030-small dsc_0033-small dsc_0034-small dsc_0038-small dsc_00421-small dsc_0047-small dsc_0049-small dsc_0051-small dsc_0054-small dsc_0055-small