Komunikat FZZSM z 16 września 2015 roku

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z 16 września 2015 roku 

Komunikat FZZSM z 16 września 2015 roku