Komunikat Federacji ZZSM z 5.02.2014

W związku z rozpoczętą procedurą złożenia wniosku do TK w kwestii konstytucyjności art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy FZZSM apeluje o zgłaszanie się osób objętych dyspozycją tego artykułu.

Komunikat Federacji ZZ Służb Mundurowych z 5 lutego 2014?