Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

25 czerwca 2019′ odbyło się, zwołane w trybie pilnym, posiedzenie Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, w związku z prezydenckim projektem ustawy o zmianie ustawy o Policji, Straży Granicznej i Służby Więziennej w sprawie wprowadzenie pluralizmu związkowego w służbach mundurowych. Projektem wprowadzanym z całkowitym obejściem dialogu społecznego – podkreśla Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

W załączniku pełna treść Komunikatu

Pismo skierowane do Prezydenta RP (tej samej treści pismo skierowano na ręce Premiera, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz do Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.