Komunikat dotyczący podwyżek

Szanowne koleżanki i koledzy!

Po powzięciu informacji w na temat rozporządzenia ?płacowego? Zarząd Główny podjął następujące działania:

– 18.04.2017 r. rozmowa z Wiceministrem Sprawiedliwości Patrykiem Jaki w sprawie przyspieszenia ścieżki legislacyjnej rozporządzenia.

– 25.04.2017 r. rozmowa z dyrektorem Departamentu Wykonania Orzeczeń  i Probacji sędzią Mirosławem Przybylskim, który zapewnił, że po interwencji Przewodniczącego Zarządu Głównego rozporządzenie właśnie trafiło na biurko Ministra Sprawiedliwości

– 10.05.2017 r. kolejna rozmowa z sędzią Mirosławem Przybylskim, który poinformował, że rozporządzenie znajduje się w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

– 10.05.2017 r. rozmowa z przedstawicielami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i ich zapewnienie o szybkiej ścieżce legislacyjnej tego aktu prawnego

– 11.05.2017 r. rozmowa z osobą odpowiedzialną za legislację w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i otrzymanie informacji, że rozporządzenie jest gotowe do podpisu i jest na biurku Pani Minister Rachwalskiej

– 12.05.2017 r. rozmowa z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości i otrzymanie informacji ?Rozporządzenie zostanie opublikowane w dniu 15.05.2017 r.?

Szanowne koleżanki i koledzy!

Zarząd Główny i Strona Służbowa  już pod koniec lutego dopełnili wszystkich formalności związanych z podwyżkami i dokumentacja została przekazana do Ministerstwa Sprawiedliwości.

(-) Bolesław Groński