Komunikat

Uprzejmie informuję, że dniu 25.07.20019 Roku Pani Anna Olszewska asystent Pana Ministra Michała Wójcika telefonicznie zaprosiła w imieniu Pana Ministra Przewodniczącego ZG NSZZ FiPW na spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości, które odbędzie się w dniu 7.08.2019 Roku, jednocześnie poinformowała Przewodniczącego, że decyzją Pana Ministra, zostaje wycofany z legislacji w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt, o którego wnosił wycofanie Zarząd Główny NSZZF i PW ( Projekt Dyrektora Generalnego) i jednocześnie będą podjęte prace nad wypracowaniem nowego projektu nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej przy współudziale NSZZ FIPW, który będzie zawierał realizacje postulatów z porozumienia podpisanego w dniu 19 listopada 2018 roku.

Szanowne Koleżanki i Koledzy są to dobre informację, które rokują nadzieje, że o funkcjonariuszach i pracownikach Służby Więziennej Minister Sprawiedliwości dba i pamięta. Jednocześnie musimy powalczyć o realne i rzeczywiste środki finansowe na zapłatę za wypracowane ponad normatywny czas służby oraz jak się dowiedziałem we wtorek br., odpowiedni budżet dla Służby Więziennej  do rzeczywistych potrzeb na realizacje zadań i obowiązków nakładanych przez Rząd RP na naszą formację.

Ze związkowym pozdrowieniem.

(-) Czesław Tuła

Przewodniczący ZG NSZZ FiPW