Komunikat

W dniu 29 sierpnia 2017 roku w CZSW odbyło się spotkanie Zespołu Kadrowo ? Płacowego, na którym omówiono realizację wypracowanych wcześniej uzgodnień płacowych. W spotkaniu brali udział: Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia mjr Grzegorz Bajda, kpt Barbara Cieślak, Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FiPW Czesław Tuła oraz Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FiPW Danuta Malkusz i Jarosław Szyszka. Strona służbowa przedstawiła skutki wprowadzenia podwyżki w 2017 roku,        i realizację powyższych uzgodnień kadrowych, tj.:

1.W realizacji jest awansowanie z mł. referentów na referentów po uzyskaniu pozytywnej opinii służbowej.

2.Zrealizowano wszystkie awanse oddziałowych, którzy służą w oddziałach mieszkalnych.

3.Zrealizowano wszystkie awanse z mł. instruktorów na mł. wychowawców działu penitencjarnego oraz zakazano przyjęć do działu penitencjarnego funkcjonariuszy na stanowisko mł. instruktora.

W związku z powyższym środki wygospodarowane w ramach właściwej polityki kadrowej zostaną przeznaczone na realizacje kolejnych awansów i zacieranie różnic wysokości dodatków służbowych.

Przedstawiciele związku z zadowoleniem przyjęli propozycję strony służbowej o możliwości realizacji dwóch  awansów dla funkcjonariuszy w bieżącym roku.

Kolejnym tematem spotkania było omówienie zasad naboru do szkoły oficerskiej. Strona służbowa przedstawiła nam swoją propozycję, która będzie szczegółowo omówiona na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego NSZZ FiPW.

Zarząd Główny NSZZF i PW

w Warszawie