Komisja Spraw Wewnętrznych ? retransmisja

 

Retransmisja posiedzenia Komisji Spraw Wewnętrznych, które odbyło się w dniu dzisiejszym w godzinach 16:00 ? 17:32

W porządku posiedzenia Komisji znalazło się m.in. rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (druk nr 2614) ? sprawozdanie przedstawił przewodniczący podkomisji poseł Tomasz Szymański.

Transmisja do odsłuchania pod poniższym linkiem:

Na posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. Komisja Spraw Wewnętrznych /ASW/ rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy ? Prawo o aktach stanu cywilnego (druk nr 2620).

Komisja rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (druk nr 2614).
Projekt z druku nr 2214 dotyczy systemowego uregulowania organizacji struktur orzecznictwa lekarskiego oraz nadania rangi ustawowej przepisom prawnym statuującym ich funkcjonowanie.
Do projektu zawartego w sprawozdaniu podkomisji Komisja wniosła poprawki o charakterze redakcyjnym i porządkującym.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca ? poseł Tomasz Szymański (PO).
Wyznaczono do 3 paĽdziernika br. termin dla ministra właściwego do spraw członkostwa RP w UE na przedstawienie opinii.
W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych ? Piotr Stachańczyk.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/prace_komisji.xsp

Druk nr 2614

2014-07-07
Rządowy projekt ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Pełna elektroniczna wersja druku sejmowego ma postać PDF
Pliki w formacie MS WORD (DOC) pełnią rolę pomocniczą i nie zawsze zawierają komplet dokumentów.

2014-07-22 Do druku nr 2614 ? opinia PG.
2014-07-25 Do druku nr 2614 ? opinia SN
2014-08-19 Do druku nr 2614 ? opinia NIPiP