Odszkodowania VOTUM

VOTUM S.A. oferuje członkom NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa pomoc w uzyskiwaniu należnych świadczeń. Nasi eksperci bezpłatnie przeanalizują Twoją sprawę i wskażą dalszy sposób postępowania.

VOTUM S.A. to jedna z największych firm odszkodowawczych w Europie ¦rodkowo-Wschodniej. Spółka działa na terenie Polski od lat, pomagając osobom, które w wyniku wypadku lub innego zdarzenia poniosły szkodę. Zaufało nam już ponad 200 tysięcy klientów, co jest gwarancją wiedzy i doświadczenia naszych specjalistów.

Poszkodowanym zapewniamy pakiet usług, w którego skład wchodzi pomoc w dochodzeniu należnego im odszkodowania, weryfikacja działania ubezpieczycieli, opieka ekspertów z zakresu prawa cywilnego i karnego. Nie poprzestajemy jednak wyłącznie na uzyskaniu dla poszkodowanego świadczeń pieniężnych. Otaczamy go opieką także w sytuacjach, które są konsekwencjami wypadków.

VOTUM S.A. reaguje na potrzeby klientów. Oferta spółki rozszerzyła się niedawno także o pomoc dla frankowiczów, w ramach której eksperci oceniają, czy raty kredytu we frankach szwajcarskich zostały odpowiednio naliczone przez bank i pomagają odzyskać nadpłaconą kwotę.

Naszym klientom umożliwiamy korzystanie z karty Moje Prawo. Pozwala ona na szybki kontakt z infolinią VOTUM S.A. i zdobycie informacji na temat postępowania po wypadku. W razie wypadku posiadacz karty może też uzyskać:

 • analizę roszczeń i ocenę faktycznego rozmiaru szkody,
 • zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi lub innemu podmiotowi obowiązanemu do jej naprawienia,
 • skompletowanie niezbędnych do prowadzenia sprawy dokumentów i ich weryfikacja,
 • reprezentację w ramach postępowania likwidacyjnego,
 • kontrolę prawidłowości i terminowości likwidacji szkody, 
 • systematyczne i wyczerpujące informowanie poszkodowanego o przebiegu sprawy w formie, która jest dla niego najdogodniejsza.

Jeśli poszkodowany zawarł umowę z VOTUM S.A. i używa karty Moje Prawo, może skorzystać również z:  

 • reprezentacji w postępowaniu karnym bez ponoszenia kosztów procesowych, weryfikacji dokumentacji powypadkowej przez eksperta z zakresu rekonstrukcji
 • wypadków drogowych,
 • bezgotówkowego najmu samochodu zastępczego z OC sprawcy zdarzenia,
 • 50% zniżki na wykonanie kosztorysu naprawy pojazdu, 
 • 5% zniżki na wykonanie opinii określającej wartość dochodu utraconego na skutek obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia. 

Karta Moje Prawo chroni również pasażera samochodu, który prowadził posiadacz karty Moje Prawo. W razie wypadku pasażer może korzystać z karty na takich samych zasadach, co jej właściciel.

 

Miałeś wypadek? SprawdĽ, jak możemy Ci pomóc!

Dyrektor Regionalny

Danuta Chudzio

Tel. 504 218 537

Danuta.Chudzio@votum-sa.pl

 

Link do video: