Komisja młodych Forum Związków Zawodowych

W dniu 20 marca 2013 roku została powołana Komisji Młodych Forum Związków Zawodowych.

W dniu 20 marca 2013 roku w warszawskiej siedzibie Forum Związków Zawodowych została powołana Komisja Młodych Forum Związków Zawodowych. Komisja jest ciałem doradczym reprezentującym interesy młodych działaczy związkowych w strukturach Forum Związków Zawodowych. Jej działalność skupiać ma się na współpracy z organami związkowymi, państwowymi, fundacjami, w zakresie szkoleń, poprawy warunków pracy, działalności informacyjnej i promocyjnej.

W trakcie demokratycznych wyborów wyłoniono władze Komisji Młodych FZZ. Przewodniczącym KM FZZ został kol. Radosław Kwiatoń (NSZZ FiPW). Wiceprzewodniczącymi zostali kol. Michał Borkowski (ZZ Pracowników Policji), kol. Wioletta Janoszka (PZZ Kadra) i kol. Małgorzata Pleciak (ZZ Pielęgniarek).

W tym samym dniu odbyła się również konferencja zorganizowana przez Forum Związków Zawodowych i Fundację im. Friedricha Eberta w Polsce pod szyldem „Polski rynek pracy oczyma ludzi młodych”. W konferencji udział wzięli Minister Pracy i Polityki Społecznej Pan Władysław Kosiniak – Kamysz, Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, specjaliści z zakresu problematyki zatrudnienia w Polsce i w Niemczech.

Koledze Radosławowi Kwiatoniowi Gratulujemy wyboru na funkcje Przewodniczącego oraz życzymy owocnej pracy na rzecz  Komisji Młodych  Forum Związku Zawodowych.