Kolejne wygrane sprawy sądowe o zwrot kosztów dojazdu w A.¦. Zielona Góra

Po raz kolejny Sąd Pracy zasądził spłatę należności za dojazd do pełnienia służby funkcjonariuszom Aresztu ¦ledczego w Zielonej Górze dochodzącym swoich praw przed wymiarem sprawiedliwości . Pozwy funkcjonariuszy ubiegających się o zwrot kosztów dojazdu z miejscowości pobliskiej  są coraz częściej składane w sądach pracy . Zarząd Terenowy NSZZFiPW w  A.¦. Zielona Góra czynnie wspierał i wspiera funkcjonariuszy przy składaniu pozwów i gromadzeniu niezbędnej dokumentacji . Z doświadczenia związkowców Z.T. Zielona Góra dotyczącego pisana pozwów i porad prawnych korzystają również inne Zarządy Terenowe składające sprawy w Sądzie Pracy między innymi Z.T. w  Areszcie ¦ledczym w Poznaniu . Miejmy nadzieję , że dzięki wygranym sprawom uprawnienia zapisane w ustawie o Służbie Więziennej bedą respektowane zgodnie z prawem a nie na podstawie wypaczonych , tendencyjnych interpretacji strony słuzbowej CZSW.