Interpelacja DR Waldemara Sługockiego Posła na Sejm RP w sprawie przekształcenia Aresztu ¦ledczego w Nowej Soli w oddział zewnętrzny Aresztu ¦ledczego w Zielonej Górze

Poniżej zamieszczamy Interpelację BPWS.I.003.164.2014 Dr Waldemara Sługockiego Posła na Sejm RP Platformy Obywatelskiej  dotycząca przekształcenia Aresztu ¦ledczego w Nowej Soli w oddział zewnętrzny Aresztu ¦ledczego w Zielonej Górze.