International Modern Combat Association – NSZZF i PW w Ostrowie Wielkopolskim

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Ostrowie Wielkopolskim uprzejmie informuje ,że w dniach

03.08-10.08.2013 roku organizuje Międzynarodowe Szkolenie dla funkcjonariuszy Słuzby Mundurowych poświęcone praktycznemu doskonaleniu umiejętności z zakresu walki wręcz /Samoobrona, Modern Combat, Krav Maga, Jiu-jitsu/,taktyki i techniki działań w sytuacjach kryzysowych

oraz doskonaleniu umiejętności stosowania technik interwencyjnych.

Jednocześnie zostanie przeprowadzone obóz szkoleniowy dla młodzieży i dzieci

z samoobrony,pierwszej i pomocy przedmedycznej

W szkoleniu będzie wykorzystany paintballi , ASG broń pneumatyczna oraz zjazdy po linach..

Instruktorami prowadzącymi szkolenie będą doświadczeni i uznani międzynarodowi instruktorzy służb mundurowych z Polski,Belgii,Czech

 Jednocześnie informujemy ,że ze względu na duże zainteresowanie szkoleniem liczba miejsc uczestników jest ograniczona. Liczyć się będzie kolejność zgłoszeń .

Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kule/Częstochowa

Impreza jest adresowana do funkcjonariuszy Służby Więziennej i ich rodzin,policji, Straży Granicznej , organizacji porządku prawnego wykonujących czynności w warunkach dużego zagrożenia zdrowia i życia i instruktorów prowadzących szklenia w służbach mundurowych.

Szczegółowe informacje do pobrania poniżej.

International Modern Combat Association