I Etap działań informacyjno – protestacyjnych

          

REDAKCJE

          Rozgłośni Radiowych i Telewizyjnych

          Redakcje Czasopism 

– Konferencja Prasowa Międzywojewódzkiego Komitetu Protestacyjnego Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

I Etap działań informacyjno – protestacyjnych

W dniu 28 kwietnia /wtorek/ o godz. 12.00 (zakończenie ok. godz. 13.30) przed gmachem Urzędu Wojewódzkiego przy al. Niepodległości 16 w Poznaniu rozpocznie się Konferencja Prasowa Komitetu Protestacyjnegopoświęcona przedstawieniu opinii publicznej żądań strony związkowej, które wymagają podjęcia przez stronę rządową pilnych działań  w celu poprawy sytuacji służb mundurowych  i statusu materialnego funkcjonariuszy.

W Konferencji będą uczestniczyć funkcjonariusze Policji, PSP, SG oraz SW m.in. województwa warmińsko ? mazurskiego, kujawsko ? pomorskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

Komitet złoży na  ręce Wojewody  Wielkopolskiego żądania adresowane do Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Sprawiedliwości.

 PO SZCZEGÓŁY ZAPRASZAMY  SZANOWNYCH REDAKTORÓW NA KONFERENCJĘ!

W imieniu Międzywojewódzkiego Komitetu Protestacyjnego FZZ SM:

/-/ Andrzej SZARY

Telefony kontaktowe:

Andrzej Szary ? 609 279 279

Sławomir Koniuszy –    509 019 965