I Dzień protestu 11 września 2013 rok Warszawa

W dniu 11 września 2013 roku pod Ministerstwem MSW rozpoczął się protest wszystkich służb mundurowych. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa reprezentowała liczna grupa z całej Polski. Pod MSW rozpoczęto protest złożono też petycję FZZSM skierowaną do Ministra MSW Bartłomieja Sienkiewicza, poczym protestujący funkcjonariusze ulicami Warszawy przemieścili się pod Ministerstwo Sprawiedliwości. Pod MS Przewodniczący NSZZF i PW Czesław Tuła wraz z przedstawicielami innych służb mundurowych przekazał skierowaną do  Pana Ministra Marka Biernackiego petycję, w tym czasie pod ministerstwem kolega Paweł Altwasser odczytał jej treść. W dalszej części zgodnie z wytycznymi Forum Związków Zawodowych cała kolumna protestujących udała się pod gmach Sejmu RP gdzie wspólnie z innymi grupami społecznym wysłuchano przemówień wszystkich liderów Związków Zawodowych w Polsce.

Petycja Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki

Przewodniczący NSZZF i PW Czesław Tuła składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom protestu, którzy licznie zgromadzili się w tym dniu w Warszawie gdzie godnie reprezentowali naszą formację jak również NSZZF i PW na tle całej Federacji ZZSM.