Prezydent podpisał ustawę z programu ?Praca dla więĽniów?

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 6 maja nowelizację ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności, która wchodzi w skład przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości programu pracy więĽniów.

Ustawa wprowadza ulgi dla przedsiębiorców poprzez zwiększenie ryczałtu przysługującego przedsiębiorcom z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Ryczałt ten wypłacany jest z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Obecnie wynosi 20 proc. wartości wynagrodzeń zatrudnionych odpłatnie więĽniów. Na mocy podpisanej przez Prezydenta RP ustawy, ryczałt wzrośnie do 35 proc., co zachęci przedsiębiorców do zatrudniania więĽniów.

Dzięki wzrostowi ryczałtu, pracodawcy otrzymają wsparcie finansowe na poziomie, który sprawi, że ich koszty, związane z zatrudnieniem skazanych, zbliżą się do tych sprzed orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w 2010 r. Trybunał nakazał wtedy wypłacanie pracującym więĽniom kwoty 100 proc. najniższego wynagrodzenia, mimo, iż w większości krajów więĽniowie minimalnie otrzymują ok. 30 proc. tej kwoty. Z tego powodu załamał się w Polsce rynek pracy więĽniów – zatrudnienie spadło o niemal 50 proc.

Trzy filary

Ustawa jest kolejnym krokiem w realizacji programu ?Praca dla więĽniów?. Na program opracowany w Ministerstwie Sprawiedliwości przez zespół, którym kieruje Sekretarz Stanu Patryk Jaki, składają się trzy filary:

? rozszerzenie zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więĽniów m.in. na rzecz samorządów,

? budowa 40 hal produkcyjnych przy zakładach karnych,

? ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających więĽniów.

Sukces programu

Ministerstwo Sprawiedliwości podejmuje systematyczne działania, które już dziś obniżają koszty utrzymania osadzonych oraz przeciwdziałają powracaniu skazanych do przestępstwa. Jako najskuteczniejsze metody resocjalizacji, resort rekomenduje zatrudnienie oraz nauczanie. W ciągu roku funkcjonowania programu ?Praca dla więĽniów? zatrudnienie skazanych wzrosło z około 24 tys. do prawie 32 tys. W ramach programu otwarto już trzy hale produkcyjne. W 2017 roku do użytku zostaną oddane dwie następne, a rozpoczęto budowę
12 kolejnych. Zatrudnienie znajdzie w nich 1515 osadzonych. Otwarcie tych hal przewidziane jest na 2018 rok.

Realizacja programu nie pociągnie za sobą żadnych kosztów dla podatników. Podobnie jak w przypadku ryczałtów dla przedsiębiorców, również środki na budowę hal produkcyjnych pochodzą z Funduszu Aktywizacji, który finansowany jest m.in. z potrąceń od wynagrodzeń więĽniów.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Ľródło: https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,9329,prezydent-podpisal-ustawe-z-programu-praca-dla.html