Gazeta Prawna: Mundurowi nam zdrowieją

Dziennik Gazeta Prawna publikuje pierwsze kompleksowe dane pokazujące, jak długo chorują mundurowi. Choć żołnierze, pogranicznicy i policjanci wciąż biorą dużo zwolnień, to ich liczba w końcu spada.

(?) Pracownicy większości służb mundurowych w 2013 r. byli zdrowsi niż w poprzednim roku. Wyjątek stanowią Biuro Ochrony Rządu i wojsko. Trend najpewniej będzie się pogłębiał, bo od 1 czerwca obowiązują znowelizowane ustawy o policji, AW, ABW, służbie wojskowej żołnierzy zawodowych i pozostałych służbach. Uposażenia mundurowych na zwolnieniach lekarskich obniżono ze 100 do 80 proc.
Wśród analizowanych przez nas służb szczególnym przypadkiem jest CBA. Jeszcze w 2012 r. pracownik biura przebywał średnio na zwolnieniu prawie 25 dni w roku. W roku ubiegłym było to już tylko nieco ponad 15 dni.
Wśród ośmiu formacji, których dane sprawdziliśmy, bardziej chorowici niż rok wcześniej byli jedynie pracownicy BOR i wojskowi (oprócz żołnierzy należy do nich doliczyć funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego, a częściowo także Agencji Wywiadu, przypisanych do wojska). ¦rednio pracownik BOR w 2013 r. spędził na chorobowym 17,5 dnia (o 0,8 więcej niż rok wcześniej), a żołnierz aż 27 dni (o dwa dni więcej niż w 2012 r.). Najzdrowsi w służbach są szpiedzy z Agencji Wywiadu (6 dni na chorobowym w roku) i strażacy (9 dni). Policjant przebywał średnio 20 dni na L4 (?)

Z informacji ZUS dotyczącej firm zatrudniających do 20 pracowników wynika, że przeciętna długość zwolnień lekarskich pracownika wynosiła w 2013 r. 12,3 dnia.

Więcej?
http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=488235