FZZSM: komunikat z 4.06.2013′ – Pismo FZZSM do Premiera

4 czerwca 2013 r. odbyło się posiedzenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów projektu ustawy o L-4, Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych zwróciła  się również  z prośbą do Premiera o spotkanie z przedstawicielami organizacji wchodzących w skład FZZSM.

Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania.

Komunikat FZZSM w sprawie L4

Pismo do Premiera FZZSM