Fundusz prewencyjny PZU – informacje

Fundusz prewencyjny PZU.

Na posiedzeniu Zarządu Okręgowego NSZZF i PW w dniu 5 lipca 2013roku w Zielonej Górze podjęto uchwałę o powołaniu zespołu do spraw podziału środków przeznaczonych na fundusz prewencyjny z firmy ubezpieczeniowej PZU, które zostały przyznane na Zarząd Okręgowy NSZZF i PW w Poznaniu.

Zainteresowane jednostki Okręgu  Poznańskiego, które chcą   pozyskać  środki z tego funduszu  prosimy o przesyłanie stosownych pism w tej sprawie drogą elektroniczną lub listowną do 30 sierpnia 2013 roku na adres :

Zarząd Okręgowy NSZZF i PW

Ul. Młyńska 1 ul. Młyńska1

61-729 Poznań

e-mail: poznan@nszzfipw.pl

Z dopiskiem ? Fundusz Prewencyjny PZU?