Forum Związków Zawodowych

Zbyt długo Państwo Polskie jako pracodawca wyzyskuje pracownice i pracowników Służb Publicznych

Przewodnicząca apeluje o poparcie postulatów FZ

https://www.facebook.com/ForumZZ/videos/1919822081643875/