Forum Związków Zawodowych w pełni popiera ogólnopolską akcję protestacyjną Służb Mundurowych!

FZZ jako centrala zrzeszająca NSZZ Policjantów, NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa i inne organizacje SM w pełni popiera ogólnopolską akcję protestacyjną Służb Mundurowych!