Federacje Wojewódzkie apelują o konsolidację ruchu związkowego w służbach!

W dniu 27 czerwca 2016 roku w Poznaniu, odbyło się połączone spotkanie członków  wielkopolskiej i Lubuskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Głównym celem było omówienia m.in. projektu ustawy o ustanowieniu ?Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020? (projekt z dnia 20 marca 2016 r.) oraz aktualnej sytuacji związanej z powstaniem Federacji Służb Mundurowych i Publicznych (stanowisko w załączeniu).

W toku dyskusji poparto dążenia i stanowisko związków zawodowych w zakresie konieczności  ?co najmniej dwukrotnego zwiększenie środków finansowych, przewidzianych w ustawie na wzrost płac funkcjonariuszy i pracowników MSWiA? przedstawianych podczas prac Forum Dialogu Społecznego MSWiA oraz  Podzespołu ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego. Jednocześnie odnosząc się do informacji o powstaniu Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i Publicznych przedstawiciele wszystkich związków zawodowych wchodzących w skład w/w Federacji ZZ SM województwa Wielkopolskiego i Lubuskiego wyrazili ?zdecydowany sprzeciw wobec podjętych działań mających na celu rozbicie solidarności ruchu związkowego w służbach mundurowych? ? stanowisko w załączeniu.

Pobierz –  komunikat

Pobierz – stanowisko